Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2015

hope-dies-last
8731 1cf4 390
hope-dies-last
8616 915b 390

February 28 2015

hope-dies-last
A ja będę twym aniołem, 
Twą radością, smutkiem żalem. 
Będę gwiazdą na twym niebie, 
Będę zawsze obok Ciebie [...]
Jak wytłumaczyć tobie mam, 
Że jesteś wszystkim tym co mam. 
Tym co jest dobre i co złe, 
Uwierz tak bardzo... Kocham Cię 

— Farba
hope-dies-last
"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to albo, że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy." 
— Jakub Żulczyk
hope-dies-last
4820 40e8 390
Reposted bymarbra12thallie
hope-dies-last
4795 8952 390
hope-dies-last
           Ty + Twoje myśli
Razem tworzycie mieszankę wybuchową.
                                   Nie mylę się?

— Di

February 27 2015

hope-dies-last
Karuzela mych pragnień zatrzymała się w miejscu,dziś mam Ciebie przy sobie,nic więcej nie potrzeba już sercu.
— Chada

February 25 2015

hope-dies-last
Otoczony ludźmi, lecz tonący w samotności. Właśnie taka samotność jest w stanie Cię zniszczyć
— Grey's Anatomy
Reposted fromkarna karna viamarbra12 marbra12
hope-dies-last
wiadomo! <3
Reposted fromtimetolove timetolove viamarbra12 marbra12

February 24 2015

hope-dies-last
Myśl,że jesteśmy dla kogoś ważni dodaje nam sił aby dalej pozostać
— Di
Reposted bymarbra12 marbra12
hope-dies-last
Nasza wiara w drugą osobę jest krucha gdy ona raz nadużyła naszego zaufania wtedy ciężko nam uwierzyć,że nie zrobi tego ponownie.
Ryzykujesz? 
                    Poddajesz się?
Skreślasz?
                    Wybaczasz?
Zapominasz?
                    Co robisz?
— Di

February 23 2015

hope-dies-last
                      Miłość
Może i jest,ale jak zaobserwujemy świat wokoło to nie znamy czegoś takiego...
Może to już wymarłe gatunki
— Em
hope-dies-last
Chwila z odpowiednią osobą potrafi poprawić nasz najgorszy humor
— Di

February 22 2015

hope-dies-last
People help the people. Give me your hand and I hold it.
— P
hope-dies-last
Jak długo jeszcze będę żyła? Nie mam pojęcia. Wiem tylko, że mam wybór- mogę zagrzebać się w pościeli i poddać umieraniu albo spisać na nowo swoją listę i żyć pełną piersią.
— Niech będzie teraz
Reposted fromAdrenalizeMe AdrenalizeMe viapunkahontaz punkahontaz
hope-dies-last
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viamankaa mankaa
hope-dies-last
7069 7d5d 390
Reposted fromdarzyk darzyk
hope-dies-last
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć - zaczyna niszczyć samego siebie
— R. Kapuściński
Reposted frompamietnikpaniki pamietnikpaniki viaazile azile
hope-dies-last
"Pytasz, czy cię kocham. Nie, nie, nie - absolutnie. Jesteś po prostu pierwszą myślą po przebudzeniu. I ostatnią przed snem. I tymi wszystkimi pomiędzy przebudzeniem a zaśnięciem".
— Piotr Adamczyk.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl